Ч 3 ст 289 ук украины

������ 289. ���������� ���������� ������������ ���������

Ч 3 ст 289 ук украины

1. ���������� ���������� ������������ ��������� — ������������ ������� �� ����� ������ �� ����� ������ ������� ������������ ��������� ������� ������� ��� ������������ ������� �� ���� �� ���� �� ' ���� ���, ��� �������� ������� �� ��� �� ����.

2.

�� �� ��������, ����������� �������� ��� �� ���������������� ������� ������� ���, ��� ������������ � ��������, �� ������� ��� ����� ��� �������� ' � ������������, ��� � ������� ���������� ������ �������, ��� ����������� � �������������� � ��������� ��� ���� ���������, ��� ���� ��� ��������� ������������ ������������ �����, — ������������ �������� ������� ���� �� ' ���� �� ������ ��� � ������������ ��������� ��� ��� �������.

3. ��������, ��������������� ������� ������ ��� ������ ��������� ������, ����������� �������������� ������� ��� ����������� � ��������, ������� ��� ����� ��� �������� ' � ������������, ��� � ������� ���������� ������ �������, ��� ���� ��� ��������� ������� ������������ �����, — ������������ �������� ������� �� ���� �� ���� �� ���������� ��� � ������������ ��������� ��� ��� �����.

4.

������������� �� ��������� ��������������� ����� ����, ������� ����������� ��������, ��������������� ���� ������ (�� ����������� ������� ����������� ���������� ������������ ��������� � ����������� ������� � ������������ ��� ������� ���������� ������ �������), �� ����������� ������� �� ���� ������������������ �������, ������� ������������ �������� ��������� � ��������� ���������� ����������� �����.

����������.

1. ��� ���������� ����������� ������������ ��������� � ���� ������ ������� �������� ����������� ���������, � ����� ����� �������������� ������� ����� �������� ������������� �������� � ������������ ��� ������������ ������� �� ����.

2.

�������� ����� ������ ������ ������ ������������ ������� �������� ���������� ����� �������� �����, ����� ����������� ���������� ���������� ������������ ��������� ��� ������������, ��������������� �������� 185, 186, 187, 189 — 191, 262, 410 ���������� �������.

3. ������������ � ������� ������ � ������� ��������� ������ ������������ ����� ���������� ������������ � ������ ���������� �������� ������� �� ����� �� ��� �� ������� ' ���������� ������������ ��������� ������� �������, � ������� — � ������ ���������� �������� ������� �� ����� ����� ������ ' ��������� ������������ ������.

�����������

1. �������� ���������������� �� ' �������� ������������ �������� �������������� ������������� ������������ �������, ������������� � ���������� ��. 286. ��� ������������ �������� ��������� ��������� ����� ������������ (� ��� ������� ��..

����������� � ��. 286).

��� �������������� ����������� ' ��������� ��� �������������� � ' �������� — � ����������� �� ����������� ������� ���������� ����� ������������ — ����� ��������� ����� � �������� ' � ����, �������������, ������ �����.

2.

�� ' ����������� ������� ������������ ����������� � ���������� ���������� ������������ ���������. ��������������� ������ ���� ��������� ����� �� ��������� �������� ��������� �������� ������ ��� ���������� ����� ������������: 1) ��� ������� ������ � �������� ��������� — ��������, 2) �������� ����������� � ��������� ����������� ��������� ����� ������������ ���������, 3) ��������� ��������� �������� ����������, �� �� ����� �� ���������������, �� ������������� ����� �� ������������ ��������, ��������� ������� ������������ 4) ��������� ������������ ��������� �������������� ��� ����� ����������� � ��������������� �������������� ������������ ��� ��������� ������������ ������������� ��������. ��� ���� ���� ������������ ��� ������������ (��� ������ ����������), ��� ����������� (��� ���������� ������� ��� ������ ��� ����������), ��� ���������������� (��� ���������� ����� ������).

������� ���������� ������������ ��������� ���� � �. 1 ���������� � ��.

289: �� ������� ������� ���������� �������������� ������� ������������� �������� � ����� ����� � ��������� ��� ��������� ������������ ������� �� ���� (� ����� ������� ��� �� ����� ��������) ����� ������� ���������, ����������, �������� �� ������ ������������ ��������, ��������������� ����������� ��������� ��� �� ����������, ����������� �� � ������ ��� ����������� �������� � �.�.. ����� ���������� ����� ���� ��������� ����� ��� �������, ����� ������ ��� ��������������� ��������, � ����������� ������� ��� �����.

���������� ������������ ��������� � �������, ����� ������������ �������� ������ ��������� ���������� ������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� �� ������ ������������ ��������, � ���� ���������� ���������� �� ����� �������� ������ ��������, — � ������� ������������ �������� ��� ���.

������������� � ������, ����� ��� ���� ���������, ������� ��������� ��������� ��� ����������� ������������ �������� � ����� ���������� �� ���������� ������������� ��� ��������� �� ���������� ������������.

3. �� ' �������� ������������ �������� ����, ������� �� ����� ����� �� ����������� ������������ ���������, �� �������� �������������� ���������� ����������.

�� ' ��������� ����� ������������ �� ����� ���������: �) �������� ������������ �������, ������������ �� ���� �������������� �����������, ����������, �����������, � ������� �������� ����� �������� �) ����, ������������� �� ����������� ��������� � ������������ ������������ �������, ������������ �� ���� (��������� �������, ������� �� ������������ � �.�.) �) ����, �������� �������� ��� ��������� �� ���������� ������������ ��������� �) ����������� ������������� �������� �) ����, ������������ ������������ ��������� � �������� ������������ ��� ��������� ������������, ���� �� ��� �������� � �� ���� ������� ������� �����������. ��������� ��������������� �� ������������, ��������������� �. 1 ��. 289, �������� ��������� ����, ��������� 16-�������, � �� ������������, ��������������� ������� 2 � 3 ��. 289 — 14-������� ��������.

4.

�� ' ����������� ������� ������������ ��������������� �������. ����������� ' ������������ ��������� ��������� ' ����������� ������� ������������ �������� ����. ������ ��� � ������ �� ����������������, ��� ��������������, ��� ����������� ��������-��������� ������� ���������� ������������ ��������� ����� ���� ��� ���������� �� � ���������� ������� �� ���������� ��� ��������� (��������� ���������), ��� � � ���������� ������������ ��� ��� ������� � ������������ ����� ��� ��� ��������, � ����� ������� ��������� (�������� ���������) ��� ������� �� ������.

5.

���������������� ���������� ����������� ���������� ������������ ��������� �������� ���������� ����� ������: 1) �� ���������������� ������� ������� ���, 2) �������� 3) � ��������� � ��������, �� ������� ��� ����� ��� �������� ' � ������������, ��� ������� ���������� ������ �������, 4) � �������������� � ��������� ��� ���� ��������� ��� 5) ���������� ������������� ������������� ������ (�. 2 ��. 289).

������� ����������� �� ����� ������������ ���������� � �. 2 ���������� � ��. 289. � ������� �������, �� �������� ��� ����� ��� �������� ' � ������������, � ������ ���������� ������ ������� — ����������� � ��. 186, � ������� ������������� � ��������� ��� ���� ��������� — ����������� ������� � ����� ���������� � ������� VI ������ ����� ��.

���������� ������������ ��������� �� ���������������� ������� ������� ��� ����� ����� � ������, ����� ��� � ����� ���� �������, �.�.

�� ������ ���������� ��������, ������� ���������� � ' ����������� ������� ������� ������������, ������������ � ���������� ��� ����������, ���������� �� ����, ��� �� ��� ��������� ���� ���������. ������ �� �������� ��������� ��������������� �� ��.

289 ����, ������� �� ����������� � ������� ������������� ��������, �� ����� ��������� �� �������� ����� ��������� ������� �� ���.

�������� ���������������� ���������� ������������ �������� ���������� ���:

1) �������������� �������

2) � ��������� � ��������, ������� ��� ����� ��� �������� ' � ������������ ��� � ������� ���������� ������ �������;

3) ���������� �������� ������������� ����� (�. 3 ��. 289).

� ������� �������������� ������ — ��. ��. 28 � ����������� � ���, � ������� �������, �������� ��� ����� ��� �������� ' � ������������, � ������ ���������� ������ ������� ��.. ����������� � ��. 187.

������� ������������ ������������ ����� (�. 2 ��. 289) � ������� ������������ ����� (�. 3 ��. 289 ) ���������� � �. 3 ���������� � ���� ������.

��� ���� ������� ����� � ����, ��� ��� ������������ ������ � ���� ������, ��� � � ��������� ������ ������ ��������� ������ ��, ����������� �� ������ ������������� �������� ������� ������� (17 ���.

), � ������ ����������� ���������� ������ (�������� ����������� ���������� �����, ������������� � ������� �� ������ ����, � ������� ���� ��������� ������������).

� ������� ������������� ������, ������������ ���������� ����������� ������������ ���������, ���������� ������ ��� ���������� ������ ���� — �������� ������, �������, � ������������ � �. 1 �. 2 ��. 22 ������������ ������� ������� �� 16 ������ 2003 �.

���������� ����� ������, ������� ���� ���������� � ����� ' ����� � ������������ ��� ������������ ����, � ����� �������, ������� �� ������ ��� ������ ������� ��� �������������� ������ ����������� �����.

������������ ���������������� ������������ ����� ������ ������������ �� ��������� ������������� ��������, � ����� �������� �� ��� ������, ���������������, ������ � �.�..

���� ������������ �������� �� ��� ��������� � ���������� ����������� ����������, ��� ����������� ��������� �� ���������� � �������������� �� �� ��������� ��� ����� ��������������� �������� ������ ��������� � �. 3 ���������� � ��. 289, ����� ��������������� ������� ��� ���������� ������������� ��� �������� ������ �����������.

� ������, ����� ���� ���������� ������������ ��������, ������� ��������� ���������, ��� ������� � ������ ���������, ��� �� ��������� ������� ���� �������� � ��� ��� ������ ������������ �� ������� ����������, ������ �������� ������� ����� ��������� ���������� �� ���� ���������� ������������.

����� ����, � ��������� ������� ������� �������� ������� �� ����� ������������� �������� (���������� � ��������� �������� ����������, ������������ �������, ����������� ������ ��� � �������, �������������� �� ��������� � ����� ���������� � �� ����������� ������������� �������� � �.�.).

����� �� ������� ������� ������ ���� ������, ���� ������������ �������� ����� ����������� ���������� �� �������.

� ������ ����������� � ���������� �������� ��������� ���� ��������� �������, �����, ��������� ������������� �������� ������ �������� ������� ���������� ���������� ������ �� ��������� �������� ������ � ������������������ �������.

6. ��������� ������������ ���� ������������ �� ��������� ��������������� �� ���������� ������������, ���������������� ��. 289, �������� �. 4 ���� ������, ��������:

1) ���������� ����������� ���������� ������������ ��������� �������.

���� ������� ����� �����, �����: �) ����� �������� ����� ������� �� ����������� �) ����� ���� �������� ��������������� �� ����� ����������� ���������� ���������� ������������ ��������� (� ������������ � �. 1 ��. 49 ���� �������� �� ��������, ��������������� �. 1 ��.

289, ���������� 5 ���, �. 2 ��. 289 — 10 ���, �. 3 ��. 289 — 15 ���, ��� �������, ��� ������� �������� �� ����������) �) ��������� � ����, ������� ���� �������� �� ��. 289, �������� ��� �����

2) ��� ����������� ���������� ������������ ��������� �� ���� ��������� ����� ������� � ������������ ��� ������ ������ �������

3) ������������ ��������� � ��������� ������������������ �������, �.�. ���������, ��������� �� ����������� ����, ���������� �� ������� � �� � ����� ' ����� � ���, ��� � ����������� ����� �������� ������������������ �������. ������������ ��������� ����� � �����, ����� ���� ��������� �� ��� �������� ����� ������������� ��� �������

4) ������� ������������� �������� ���������. ����� ������� ����� ��������� � � ������, ����� ������������ �������� ���������� ��������� ������������, ���� �� ��� ������ � ����

5) ������ ���������� ����������� �������. ������ ����� ���� ��������� ��� ��������, ��� � ������� ������. ��������� ���������� ������� �� ������������� ���������� ����� �������.

��� ������� ������������ ��������� ������� ������������ �� ��������� ��������������� �������� ������������ ' ��������� � �����������.

* **

������������� ������� ���������� ���� ������� N 14 �� 23 ������� 2005 » � �������� ���������� ������ ������� ���������������� �� ����� � ��������� ������������� ������ ������������ �������� � ������������ ����������, � ����� ���������������� �������������� �� ���������� » (������ 15 — 18).

Источник: http://uazakon.ru/uk/289/default.htm

О внесении изменений в статью 289 уголовного кодекса украины относительно неотвратимости наказания за незаконное завладение транспортным средством

Ч 3 ст 289 ук украины

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом» розроблено задля невідворотності застосування кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинення яких вимагає спеціальної підготовки, планування та наявності спеціального обладнання для відкриття замків.

Слід зазначити, що незаконне заволодіння автотранспортними засобами як різновид кримінального бізнесу завдяки своїй прибутковості завжди був привабливим для злочинців. Найчастіше ці злочини вчиняють у співучасті.

Розкриття таких злочинів ускладнюється тим, що вони вчиняються організованими злочинними угрупованнями, які використовують різні схеми злочинної діяльності, мають ієрархічну структуру з розподілом ролей, транскордонні зв'язки, високий рівень спеціалізації та матеріально-технічного оснащення, контролюють ринки, на яких реалізують викрадений автотранспорт, мають зв'язок з підпільними майстернями, що здійснюють підготовку автомобілів до повторної реалізації, установлюють корупційні зв'язки з представниками влади. Виявлення фактів легалізації автотранспортних засобів, як правило, безпосередньо пов'язано з розкриттям основного злочину — їх незаконним заволодінням.

Збільшилася також кількість учинення незаконних заволодінь транспортними засобами «елітних марок», для вчинення таких злочинцям необхідна спеціальна підготовка, планування та наявність спеціального обладнання для відкриття замків та запуску двигуна, яке не перебуває у вільному продажу.

З урахуванням вказаного вважаємо, що з метою посилення превентивного впливу закону про кримінальну відповідальність існує потреба у доповненні частини другої статті 289 КК України такою кваліфікуючою ознакою як вчинення злочину із застосуванням технічних засобів охорони (блокування) рухомих об'єктів, з метою отримання несанкціонованого доступу до них.

З метою уникнення неузгодженостей в кримінальному законодавстві, поняття «технічні засоби охорони» приведено у відповідність до Закону України «Про охоронну діяльність».

Крім того, стаття 289 КК України містить примітку, пунктом 3 якої передбачено, що матеріальна шкода визначається значною в разі заподіяння реальних збитків на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великою — у разі заподіяння реальних збитків на суму понад двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак на сьогодні поняття реальних збитків кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством України не визначено.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 22 (Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди) Цивільного кодексу України, реальними збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.

Під час практичного застосування вказаної норми в ході досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 289 КК України, визначення розміру матеріальної шкоди (реальних збитків) на момент надходження повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом здійснюється з урахуванням вартості транспортного засобу.

У разі відшукання транспортного засобу та повернення його власнику матеріальна шкода визначається з урахуванням втрат, яких він зазнав у зв'язку із знищенням або пошкодженням транспортного засобу, а також витрат, які зробив чи мусить зробити власник для відновлення свого порушеного права.

Таким чином, незаконне заволодіння транспортним засобом незалежно від його вартості за відсутності інших кваліфікуючих ознак діяння не утворює кваліфікованих видів злочину, передбаченого зазначеною статтею.

З урахуванням викладеного вважаємо за доцільне слово «реальних» у пункті 3 примітки до статті 289 КК України виключити.

2. Мета акта і шляхи її досягнення

Метою законодавчого акта є невідворотність кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинення якого вимагає спеціальної підготовки, планування та наявності спеціального обладнання для відкриття замків.

Задля розмежування правопорушення вчиненого з метою тимчасового використання автомобіля з хуліганських мотивів та підготовленого, заздалегідь спланованого злочину з використанням спеціального обладнання для зламу технічних засобів охорони у законопроекті передбачено кваліфікаційну ознаку, яка слугуватиме підставою застосування більш суворого виду кримінальної відповідальності при викраденні транспортного засобу.

3. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом» не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття цього проекту Закону сприятиме ефективному захисту прав власників транспортних засобів, забезпечить дієвий захист майнових прав громадян, невідворотність та адекватність відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами, послабить соціальну напругу серед населення та поліпшить довіру до державної влади в Україні.

Народні депутати України:

Король В. М.

Паламарчук М. П.

Котвіцький І. О.

Дейдей Є. С.

Мосійчук І. В.

Барвіненко В. Д.

Мисик В. Ю.

Мірошниченко Ю. Р.

Яценко А. В.

Бухарєв В. В.

Геращенко А. Ю.

Источник: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH7Q500A.html

Адвокат по угонам транспортных средств Харьков — ст. 289 Уголовного кодекса Украины (УК Украины)

Ч 3 ст 289 ук украины

За незаконное завладение транспортным средством, которое в повседневной жизни называют «угон автомобиля», действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Данное правонарушение предусмотрено ст. 289 Уголовного кодекса Украины (УК Украины).

Это преступление заключается в умышленном, с любой целью, противоправном изъятии любым способом транспортного средства у владельца или пользователя вопреки их воле.

Следует уточнить, что для квалификации деяния как незаконного завладения транспортным средством, законодательством предусмотрена специальная статья Уголовного кодекса, а именно ст. 289, поэтому соответствующие действия не могут квалифицироваться как кража (тайное похищение чужого имущества), предусмотренная ст.185 УК Украины.

Квалификация угона по отдельной статье обусловлена специальным предметом преступления — транспортным средством. Что именно является транспортным средством законодатель указывает в примечании к ст. 286 Уголовного кодекса, согласно которой под транспортными средствами в ст.ст.

286, 287, 289 и 290 следует понимать все виды автомобилей, тракторы и другие самоходные машины, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства. Более детальное определение каждого их упомянутых транспортных средств содержится в п. 1.

10 Правил дорожного движения Украины.

Следует отметить признаки деяния при совершении этого преступления:

1) оно состоит только в активном поведении — действии;

2) действие проявляется в получении возможности управлять таким транспортным средством;

3) поведение виновного является незаконным, он не имеет права на транспортное средство, завладение которым осуществляет;

4) завладение транспортным средством осуществляется без четкого выраженного и действительного волеизъявления собственника или законного пользователя транспортного средства. При этом воля потерпевшего или игнорируется (при тайном завладении), или подавляется (при применении насилия или угрозы его применения), или же фальсифицируется (при завладении путем обмана).

Преступление признается оконченным с момента завладения чужим транспортным средством и отъезда на нем с места стоянки. При этом на квалификацию не влияет, на какое расстояние отъехал виновный и как долго он пользовался транспортным средством.

Незаконное завладение транспортным средством может быть осуществлено путем несанкционированного запуска двигателя, погрузки на иное транспортное средство, буксирования, принудительного отстранения от управления владельца, принуждения его к началу или продолжению движения и т.д.

Незаконное завладение транспортным средством для поездки на нем при неудачной попытке завести его, проникновение в кабину машины с целью угона и другие подобные действия должны расцениваться как покушение на незаконный захват транспортного средства.

Важно отметить, что преступление, предусмотренное ст. 289 УК Украины, может быть совершено только с прямым умыслом. Виновный осознает, что незаконно завладел транспортным средством и желает этого.

Ч. 2, 3 ст. 289 УК Украины предусматривает более тяжкое наказание за угон автомобиля, совершенный:

 • повторно (в данном случае повторным считается совершение действий по незаконному завладению транспортным средством лицом, ранее совершившим незаконное завладение транспортным средством или преступление, предусмотренное статьями 185, 186, 187, 189-191, 262, 410 УК Украины);
 • по предварительному сговору группой лиц или организованной группой;
 • с применением насилия или с угрозой его применения;
 • с проникновением в помещение или иное хранилище;
 • с нанесением значительного материального ущерба (от 96050 до 240125 грн. по ч. 2, от  240125 грн. и более по ч. 3).

За преступления связанные с угоном автотранспорта, Уголовный Кодекс предусматривает несколько видов наказания, самым мягким из которых является штраф, а самым суровым лишение свободы на срок двенадцати лет, с конфискацией имущества.

Если угнал автомобиль — ответвенность, что делать? Адвокаты по угонам, цена!

Важно отметить, что, согласно ч. 4 ст.

289 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности судом лицо, впервые совершившее незаконное завладение транспортным средством (за исключением случаев применения насилия к потерпевшему или угрозой применения такого насилия), но добровольно заявила об этом правоохранительным органам, вернула транспортное средство владельцу и полностью возместила причиненные убытки.

Источник: http://sizo.kharkov.ua/advokat-po-ugonam

Угон автомобиля (незаконное завладение транспортным средством) в украине: признаки, ответственность, наказание

Ч 3 ст 289 ук украины
      28.03.2016

В последнее время количество случаев угона автомобилей в Украине существенно возросло. При этом процент раскрываемости данного вида преступлений снизился. Украинским законодательством предусмотрена уголовная ответственность и достаточно суровое наказание за совершение таких действий, однако это не останавливает злоумышленников.

Что же такое угон автомобиля и чем он отличается от кражи? Есть ли разница в ответственности, если машина угнана из гаража, двора, стоянки или парковки? Какое наказание предусмотрено за такие действия?

Что такое угон автомобиля и какие действия не признаются угоном

Уголовная ответственность за незаконное завладение транспортным средством, которое в повседневной жизни называют «угон автомобиля», предусматривает статья 289 Уголовного кодекса Украины (далее УК Украины). Это преступление заключается в умышленном, с любой целью, противоправном изъятии любым способом транспортного средства у владельца или пользователя вопреки их воле.

Учитывая, что для фактов незаконного завладения транспортными средствами законодательством предусмотрена специальная статья, соответствующие действия не могут квалифицироваться как предусмотренная ст.185 УК Украины кража (тайное похищение чужого имущества).

Указанное выше изъятие автомобиля может осуществляться как путем запуска двигателя и оставления места нахождения автомобиля на нем же (наиболее распространенный вид угона), так и путем буксировки или погрузки автомобиля на другое транспортное средство. Также, автомобиль может быть угнан даже во время движения, когда злоумышленник заставляет водителя выполнять его распоряжения и ехать в определенном направлении.

Угон может совершаться любым способом: тайно (когда никто не видит), открыто (на глазах у очевидцев), путем обмана или злоупотребления доверием (когда владелец сам передает автомобиль злоумышленнику, не понимая преступных намерений последнего) с применением насилия или угроз.

Цель и мотив незаконного завладения транспортным средством не влияют на факт наличия состава преступления. Так, угоном должно признаваться завладение автомобилем как для дальнейшей перепродажи или продажи его запчастей, так и для того, чтобы покататься, доехать до определенного места и там оставить, использовать для перевозки груза и бросить, совершить на нем другое преступление и т.п.

Действия лица являются угоном, если они осуществляются противоправно, то есть имеет место завладение автомобилем, которым оно не имеет права пользоваться.

Существует прямо предусмотренный законом случай, когда завладение чужим автомобилем не является противоправным — это осуществление действий в состоянии крайней необходимости (например, завладение чужой машиной для доставки тяжело больного человека в больницу, для эвакуации людей во время землетрясения, пожара, техногенной катастрофы или устранения другой непосредственно угрожающей опасности и т.п.).

Учитывая, что угоном является завладение автомобилем вопреки воли его владельца или законного пользователя, не является преступлением изъятие автомобиля с добровольного разрешения «хозяина» машины. При этом, разрешение не может считаться добровольным, если оно получено с целью угона в результате угроз, применения физической силы, обмана, злоупотребления доверием и т.п.

Согласно судебной практике, как правило, не признаются угоном действия членов семьи собственника или законного пользователя автомобиля и действия водителей учреждений, предприятий или организаций, которые без надлежащего разрешения совершают поездку на закрепленном за ним автомобиле. Вместе с тем, в зависимости от конкретных обстоятельств подобные случаи могут расцениваться и иначе, квалифицируясь как преступление.

Здесь также стоит отметить, что лица, которые не принимали участия в изъятии транспортного средства, но уже после завладения им осуществляли поездку на нем, не подлежат уголовной ответственности.

Преступление считается оконченным с того момента, когда транспортное средство начало движение или с момента, когда злоумышленник установил контроль над машиной (в случае угона во время движения).

Если же виновный проник в салон автомобиля, гараж или иное помещение, где он хранится, попыталась его завести (запустить двигатель) или осуществить буксировку, однако не смог реализовать до конца свой умысел, такие действия являются покушением на совершение преступления и также влекут за собой уголовную ответственность.

Наказание за угон автомобиля (незаконное завладение транспортным средством)

За совершение незаконного завладения транспортным средством в соответствии с уголовным кодексом может быть назначено одно из следующих наказаний: штраф в размере от 17 000 грн. до 20 400 грн. (1000 — 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан); ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет; лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Вместе с тем, частями 2 и 3 ст.289 УК Украины предусмотрены обстоятельства (квалифицирующие признаки), при наличии которых назначается более строгое наказание.

Так, судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой по ч.2 ст.289 УК Украины, то есть в случае совершения угона:

— повторно (т.е. лицом, ранее совершившим незаконное завладение транспортным средством или другие преступления против собственности, предусмотренные ст.ст. 185, 186, 187, 189, 190, 191, 262, 410 УК Украины);

— по предварительному сговору группой лиц (когда два и более лица заранее, до начала изъятия автомобиля договорились о совместном совершении преступления и угнали его совместными усилиями);

— с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия;

— с проникновением в помещение либо иное хранилище (то есть путем тайного или открытого противоправного вторжения с целью угона в гараж, паркинг, оборудованную оградой стоянку и т.п.);

— если в его результате причинён значительный материальный ущерб (реальный ущерб на сумму от 80 000 грн. до 200 000 грн. (100 — 250 необлагаемых минимумов доходов граждан по состоянию на 2017 г.).

Наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой назначается судом по ч.3 ст.289 УК Украины, то есть в случае совершение угона:

— организованной группой;

— с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия;

— если в его результате причинён крупный материальный ущерб (реальный ущерб на сумму более 200 000 грн. (более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан по состоянию на 2017 г.).

Субъектом данного преступления, то есть лицом, которое может быть привлечено к уголовной ответственности, является лицо, достигшее 16-ти лет (в случае совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 УК Украины) или 14-ти лет (в случае совершение преступления, предусмотренного чч.2,3 ст.289 УК Украины).

Следует отметить, что согласно ч.4 ст.

289 УК Украины лицо, которое впервые совершило угон автомобиля, во время которого не применялось какое-либо насилие или угрозы к потерпевшему, и при этом добровольно заявило о совершении им преступления правоохранительным органам, вернуло транспортное средство владельцу и полностью возместило причиненный ущерб, — освобождается судом от уголовной ответственности.

Источник: http://www.pozov.com.ua/posts/ugon-mashyny.html

Верховная Рада собирается усилить наказание за угон автомобиля: что изменится

Ч 3 ст 289 ук украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об усилении ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Законопроект №8184 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта» поддержали 226 депутатов, сообщает Авто Информатор.

«Указанный законопроект разработан для неотвратимости применения более строгого вида уголовной ответственности за незаконное завладение транспортными средствами, в частности, повторное незаконное завладение транспортным средством или по предварительному сговору группой лиц, или в сочетании с насилием, опасным для жизни, здоровья потерпевшего или без такового, либо с угрозой применения такого, или совершенные с проникновением в помещение или иное хранилище, а также совершение краж, грабежей и разбоев», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект примут во втором чтении, то, согласно документу, будут внесены изменения в несколько статей Уголовного кодекса Украины.

Изменения в статье 289 УК Украины

Законопроект предусматривает введение наказания, согласно УК Украины ст.

289 части 2, за незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенное с проникновением в помещение либо иное хранилище, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, рыночная цена которого на момент совершения преступления представляет значительный размер, или с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним. Данные действия влекут за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Изменения коснутся и части 3 ст. 289 УК Украины.

Так, незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, рыночная цена которого на момент совершения преступления составляет большой размер, влечет за собой лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Значительным размером считается стоимость транспортного средства от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 — 4250 гривен, а большим — более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (примечание часть 3).

Изменения в статьях 185 — 187 УК Украины

Документом предусмотрено, что:

 • кража (ст. 185 часть 3 УК), соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему, или с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет;
 • грабеж (ст. 186 часть 3 УК), соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему, или с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет;
 • разбой (ст. 187 часть 3 УК), соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему, или с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Рекомендуем ознакомиться с подборкой автомобилей, которые в Украине угоняют чаще всего. Также напоминаем о видах и особенностях автомобильных сигнализаций.

Юлия Дюдюн

Верховна Рада, новости Украины, угон

Источник: https://avto.informator.ua/2018/10/06/verhovnaya-rada-sobiraetsya-usilit-nakazanie-za-ugon-avtomobilya-chto-izmenitsya/

Статья 289. Незаконное завладение транспортным средством

Ч 3 ст 289 ук украины

Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно Уголовного кодекса

1. Незаконное завладение транспортным средством с любой целью-

наказывается штрафом от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или соединенные с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или содеянные с проникновением в помещение или иное хранилище, или если они нанесли значительный материально! ущерб потерпевшему, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан —

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4.

Освобождается от уголовной ответственности судом лицо, впервые совершившее действия, предусмотренные настоящей статьей (за исключением случаев незаконного завладения транспортным средством с применением какого-либо насилия к потерпевшему или угрозой применения такого насилия), но добровольно заявила об этом правоохранительным органам, вернула транспортное средство владельцу и полностью возместило причиненный ущерб.

Примечание. 1. Под незаконным завладением транспортным средством в настоящей статье следует понимать совершенное умышленно, с любой целью противоправное изъятие любым способом транспортного средства у владельца или пользователя вопреки их воле.

2. Согласно части второй настоящей статьи под повторностью следует понимать совершение таких действий лицом, ранее совершившим незаконное завладение транспортным средством или преступление, предусмотренное статьями 185, 186, 187, 189-191, 262 настоящего Кодекса.

***

1. Незаконным завладением транспортным средством называются незаконное, умышленное, открытое или тайное завладение чужим транспортным средством и поездка на нем помимо воли собственника.

2. Захват считается оконченным преступлением с момента начала движения транспортного средства, независимо от того, работает его двигатель.

3. Захват транспортного средства, сопряженное с нарушением правил безопасности движения, образует совокупность преступлений (ст. 286 и ст. 289 УК).

4.

Часть 2 ст. 289 УК предусматривает повышенную, более строгую ответственность, если увлечение было совершено по предварительному сговору группой лиц или повторно, или было сопряжено с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенное с проникновением в помещение или иное хранилище, или если оно причинило значительный материальный ущерб потерпшому. Повторным признается незаконное завладение чужим транспортным средством, которое было совершено после совершения этого преступления или после совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 185-187, 189-191, 262 УК.

5. Если захват чужого транспортного средства было сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпшого, или с угрозой применить такое насилие, или совершенное организованной группой или относительно транспортного средства стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то деяние квалифицируется по ч. ст. 289 УК.

6. Согласно ч. 4 ст.

289 УК освобождается от уголовной ответственности судом лицо, впервые совершившее действия, предусмотренные настоящей статьей (за исключением случаев незаконного завладения транспортным средством с применением какого-либо насилия к потерпевшему или угрозой применения такого насилия), но добровольно заявила об этом правоохранительным органам, вернула транспортный средство владельцу и полностью возместило причиненный ущерб.

7. Завладение чужим транспортным средством совершается умышленно, с целью использования транспортного средства.

8. Ответственность за незаконное завладение чужим транспортным средством наступает с шестнадцати лет.

Не подлежат уголовной ответственности за самовольное использование транспортных средств, за которыми эти транспортные средства были закреплены или которые имели действительное или предполагаемое право на их использование (должностные лица транспортных предприятий, автослесари, родственники владельцев т.п.).

Источник: https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/6077-statya-289-nezakonnoe-zavladenie-transportnym-sredstvom

Ст 166 ч 2 УК РФ наказание

Ч 3 ст 289 ук украины

В данной статье рассмотрена ст 166 ч 2 УК РФ, а в частности объект и субъект преступления, и возможные наказания за совершение подобного преступления Пропажа автомобиля или другого транспортного средства большая потеря для хозяина.

От кражи и угона никто не застрахован. А когда преступление совершается с применением насилия, то это вдвойне трагичней. Подобные преступления наказываются Уголовным Кодексом Российской Федерации, а в частности статьей 166 частью второй.

Объект и субъект преступления

Объектом правонарушения квалифицируемого по статье 166 УК РФ называют право собственности на то, что было украдено. Предметом угона может выступать любое транспортное средство, зарегистрированное соответствующим образом. Это может быть легковой, грузовой автомобиль, трактор, КамАЗ и другие самоходные средства передвижения.

Ни в коем случае, предметом подобного преступления не могут выступать троллейбусы, поезда, яхты, корабли, мопеды, велосипеды и тому подобное. Похищение данного вида транспорта квалифицируется другой уголовной статьёй.

Объективной стороной можно называть сам факт завладения чужим транспортным средством. Под понятием «завладение» необходимо считать то, что транспортное средство присвоено злоумышленником независимо, от способов изъятия. Преступник может украсть автотранспорт тайно, либо в присутствии хозяина.

С оплачиваемой стоянки, гаража, дороги, любого места, где хозяин оставил свое движимое имущество. В совокупности с подобным правонарушения злоумышленник может украсть и вещи, находящиеся внутри машины. В данном случае, кроме применения статьи 166 УК РФ, вменяются и другие соответствующие наказания.

Кража автомобиля или другого самоходного транспортного средства передвижения либо перевозки, не имея прямой цели его перепродажи, либо использования в других целях личного использования, квалифицируется статьей 166 УК РФ.
Если кража совершена в соответствии с частью второй ст. 166 УК РФ, то преступником, субъектом, можно назвать:

 1. Группу лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста, которые заранее договорились о совершении данного противоправного деяния;
 2. Лицо, достигшее возраста четырнадцать лет, применяющего, либо угрожающего предпринять насилие в отношении потерпевшего. Надо заметить, что насилие по данной части не может представлять опасности для жизни и здоровья.

Совершение правонарушения по предварительному сговору, может означать только то, что два и более человека, договорились друг с другом о совершении противоправного деяния, связанного с угоном автотранспорта.

Исполнителем, считается лицо, которое непосредственно управляло транспортом. Заказчик – это человек, который подбивает группу людей на совершение преступления.

Соучастником можно назвать всех остальных участников банды.

Совершение правонарушения связанного с угоном автомобиля с применением насилия, может означать только то, что преступник, кроме самого факта завладения транспортным средством, наносит хозяину авто побои не опасные для его жизни и здоровья.

Преступная группировка, либо конкретное лицо, может совершить преступление, квалифицируемое статьей 166 УК РФ, следующим образом:

 • Используя заводские ключи, отмычки;
 • Собственноручно откатить машину, не приводя ее в рабочее состояние;
 • Прибегнуть к помощи сторонних организаций, людей, занимающихся переправкой автомобилей.

Надо заметить, что преступления, квалифицируемые ст.166 ч. 2 УК РФ, не могут нанести большой вред потерпевшему, как материальный, так и физический.

Ответственность за преступление, совершенное в рамках статьи 166 УК РФ части второй

Любое преступное деяние должно быть раскрыто, а виновные наказаны. Деяния, совершенные в рамках статьи 166 части второй УК РФ не исключение. Угонщик будет привлечен к ответственности, даже если ему только исполнилось четырнадцать лет.

Конечно, в отношении несовершеннолетних суд обычно выносит приговор в более мягкой форме, но от наказания за содеянное их никто не освобождает.

Полная ответственность за подобные преступления наступает при достижении угонщиком возраста восемнадцати лет.

Так за преступление по статье 166 УК РФ части второй может быть применено наказание в виде:

  • Штрафа. Обычно, штрафные санкции могут быть применены в отношении лица, либо группы лиц, совершивших подобное преступное деяние, без отягощающих обстоятельств. Взыскание не может превышать двухсот тысяч рублей;
  • Удержания основного заработка, в том числе официальной зарплаты. Данное наказание так же применяется в отношении лиц, указанных в первом пункте и не может превышать установленного срока, а в частности восемнадцати месяцев;
  • Принудительных работ, в отношении преступника, совершившего данное деяние, при отягощающих обстоятельствах не большой значимости;
  • Лишение свободы, в отношении злоумышленника, совершившего подобное преступление при отягощающих обстоятельствах тяжелой формы.

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

1.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;

б) пункт утратил силу с 11 декабря 2003 года — Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ ;в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб , —
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет .

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, —
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет .

Источник: https://daniladunaev.ru/st-166-ch-2-uk-rf-nakazanie/

ЗаконаНадзор
Добавить комментарий